Tác dụng của kỹ thuật bơi ếch

học bơi ếch

Bơi ếch được cho là kiểu bơi dễ học nhất cho những người mới bắt đầu, vầ đây cũng chính là kiểu bơi được rất nhiều người lựa chọn để tham gia tập luyện. Bơi ếch đem lại rất nhiều lợi ích cho người tập. Những tác dụng của bơi ếch đối với sức khỏe, […]

Read More

Hướng dẫn kỹ thuật bơi sải – Bơi sải đúng cách

Hướng dẫn kỹ thuật bơi sải – Bơi sải đúng cách

Một trong những kiểu bơi phổ biến và dễ nhất, ít tốn sức và kỹ thuật đơn giản hơn đó là kiểu “bơi sải“, bơi sải cũng là kiểu bơi truyền thống được nhiều người áp dụng trong khi bơi. Tuy nhiên để bơi sải đúng kỹ thuật và ít tốn sức, lướt nước nhanh hơn thì […]

Read More
Skip to toolbar