HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BƠI SẢI CƠ BẢN ĐÚNG CÁCH

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BƠI SẢI CƠ BẢN ĐÚNG CÁCH
Một trong những kiểu bơi phổ biến và dễ nhất, ít tốn sức và kỹ thuật đơn giản hơn đó là kiểu “bơi sải“, bơi sải cũng là kiểu bơi truyền thống được nhiều người áp dụng trong khi bơi. Tuy nhiên để bơi sải đúng kỹ thuật và ít tốn sức, lướt nước nhanh hơn thì [...] Read More
Skip to toolbar